Soleh English

 

Slot Soleh English adalah antara pengisian ilmiah tetapi dberi nafas secara fun learning.

Tagline membuat Amal Soleh dengan ayat Mat Saleh adalah sesuatu yang baru kepada peserta.

Ini adalah wadah untuk mereka bermula dalam jalan-jalan dakwah secara tidak langsung kepada rakan-rakan dan sekeliling.

Slot akan dijalankan oleh Fasilitator yang dilatih khas untuk mengendalikan Soleh English.