Geng i-Backyard Science

I-Backyard Science

Slot I-Backyard Science akan dikendalikan oleh fasilitator yang berkemampuan dalam modul ini.

Projek peserta adalah bersesuaian dengan tadabbur surah yang dipilih.