Geng Amal Soleh

Geng Amal Soleh

Modul aktiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK) berteraskan intipati dari Surah An-Naml bagi melatih peserta untuk beramal soleh. Peserta akan didedahkan dengan nasihat-nasihat yang terkandung dalam Surah An-Naml untuk diamalkan dalam kehidupan seharian.